Μετάφραση- translation this blog

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

Οι επιτάφιοι των Γρεβενών


« Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην»

«Ιδείς την του Υιού σου Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους
δούλους»

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου