Μετάφραση- translation this blog

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις...     29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Γραφείο Δημάρχου
Θέμα     1ο
Συζήτηση επί αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων Α/θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Γρεβενών σχετικά με τη μονιμοποίηση συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου Δήμου Γρεβενών
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  
Θέμα     2ο
Διακοπή της σύμβασης μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού 13ης Οκτωβρίου στην Δ.Κ. Γρεβενών (Αίτημα Χρήστου Λόλα)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Θέμα     3ο
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας
Θέμα     4ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης Κ' παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα     5ο
Έγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     6ο
Έγκριση του 10ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    7ο
Έγκριση μετακίνησης και έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στη Λάρισα, για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 33ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων
Θέμα    8ο
Έγκριση ή μη της απευθείας ανταλλαγής Δημοτικού οικοπέδου της Τοπικής Κοινότητας Σμίξης με ιδιόκτητο οικόπεδο των Αγλαΐας και Αγγελικής Ευθυμίου
Θέμα     9ο
Σύνταξη προϋπολογισμού εκτίμησης των ζημιών – φθορών του υπ' αριθμ. 3 Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Περιβολίου (αίτημα Γεωργίου Παπαλιούρα του Στέργιου - μισθωτής του ακινήτου) 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   10ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση “Ποταμούλι” Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα”
Θέμα   11ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου”
Θέμα   12ο
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   13ο
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου”
Θέμα   14ο
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”
Θέμα   15ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών”
Θέμα   16ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Μηλέας έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων” (Α.Μ. 32/2012)
Θέμα   17ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – επισκευή W.C.” (Α.Μ. 49/2013)
Θέμα   18ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση νηπιαγωγείων” (Α.Μ. 70/2013)
Θέμα   19ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοινότητας Δοτσικού” (Α.Μ. 27/2007)
Θέμα   20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας” (Α.Μ. 31/2008)
Θέμα   21ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο” (Α.Μ. 75/2008)
Θέμα   22ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 3/2012)
Θέμα   23ο
Υλοτομία συστάδας 2α δημοτικού δάσους Αναβρυτών Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου