Μετάφραση- translation this blog

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Shake Cats by Carli Davidson

Shake Cats by Carli Davidson
When it comes to animals and shaking it off we often think of dogs first, but this fun set by Carli Davidson shows us that cats can shake it up too.

For more photos of cats shaking you can check Carli's website or buy her book.
Shake Cats by Carli Davidson
1
Credit: Carli Davidson
Shake Cats by Carli Davidson
2
Credit: Carli Davidson
Shake Cats by Carli Davidson
3
Credit: Carli Davidson
Shake Cats by Carli Davidson
4
Credit: Carli Davidson
Shake Cats by Carli Davidson
5
Credit: Carli Davidson
Shake Cats by Carli Davidson
6
Credit: Carli Davidson

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου