Μετάφραση- translation this blog

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών στα σχολεία

Η Σχολική Επιτροπή α & β βάθμιας εκπαίδευσης ανακοινώνει την πλήρωση δεκαοκτώ (32) θέσεων καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών...

καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-16 των παρακάτω σχολικών μονάδων

Σχολική Μονάδα
ΘΕΣΕΙΣ
1.-1ο Δημοτικο σχολείο Γρεβενών
2
2.-3ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών
2
3.-5ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών
1
4.- Ειδικό σχολείο Γρεβενών
1
5.- 1ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών
1
6.- 4ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών
1
7.- 7ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών
1
8.- 9ο   Νηπιαγωγείο Γρεβενών
1
9.-  Νηπιαγωγείο Μαυραναίων
1
10.-Νηπιαγωγείο Κνίδης
1
11.-Νηπιαγωγείο Κιβωτού
1
  12.-Δημοτικό σχολείο Φελλίου
1
13.- Δημοτικό σχολείο Κρανιάς
1
14.- Δημοτικό σχολείο Σαρακίνας
1
15- Νηπιαγωγείο Κιβωτού
1
16. Δημοτικό σχολείο Μεγάρου
1

ΑΔΑ : ΩΝ83ΟΞ74-Ω9Ο


Σχολική Μονάδα

ΘΕΣΕΙΣ
1.-2ο Γυμνάσιο Γρεβενών
2
2.-2ο Λύκειο Γρεβενών
2
3.-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Γρεβενών
1
4.- Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου
1
5.- 1ο Λύκειο Γρεβενών
1
6.- ΕΠΑΛ Γρεβενών
5
7.- ΙΕΚ Γρεβενών
1
8.Εσπερινό Λύκειο Γρεβενών
1

ΑΔΑ: 6ΖΝΕΟΞ74-ΛΡΕ

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Γρεβενών από τις 28-8-15 μέχρι και τις 4-9-15 στο Γραφείο Σχολικών Επιτροπών, τηλ.2462350857.

1.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2.- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικό

4.- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα για την κατάληψη της θέσης
5.- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
6,-Αίτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου