Μετάφραση- translation this blog

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Καληράχη (Βραβόνιστα) 1825-1914. Η κοινότητα αριθμούσε 300 κατοίκους. Τα μεγάλα τσελιγκάτα του χωριού, των 25.000 αιγοπροβάτων
Η Κοινότητα Καληράχης βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων. Οι κάτοικοι στο παρελθόν είχαν ως κύρια απασχόληση την γεωργία και την κτηνοτροφία. Την περίοδο από το 1870 έως το 1935 ο μικρός ζωικός πληθυσμός του χωριού ξεπερνούσε τις 25.000. Τον χειμώνα οι τσελιγγάδες του χωριού μετακινούντο  στη Θεσσαλία, στη Χαλκιδική και παλιότερα στην Καβάλα.
Το χωριό ιδρύθηκε με την σημερινή του μορφή το 1750 με συνενώσεις μικρότερων οικισμών όπως την Παλαιοβραβόνιστα,
Πρασιάνη, Νικούλα και Νιδρούζι.
Την περίοδο 1750-1770 πολλές οικογένειες μετοίκισαν στην Βραβόνιστα από τα Βλαχοχώρια του Γράμμου (Λιανοτόπι) όπως η οικογένεια των Ροβαίων και από το ιστορικό Βαλχοχώρι Φράστιανη της Βορείου Ηπείρου όπως η οικογένεια Τόλη-Αποστόλου κτλ.
Τον προηγούμενο αιώνα η Καληράχη αριθμούσε 350 περίπου κατοίκους.
Ο κατάλογος έχει ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου