Μετάφραση- translation this blog

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (1)
Ο Oscar Wilde κάποτε είχε πει «η ζωή μιμείται την τέχνη πολύ περισσότερο από ότι η τέχνη μιμείται τη ζωή». Οι απίθανες φωτογραφίες που ακολουθούν, είναι η απόδειξη για του λόγου το
αληθές!

23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (2)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (3)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (4)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (5)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (6)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (7)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (8)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (9)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (10)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (11)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (12)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (13)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (14)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (15)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (16)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (17)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (18)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (19)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (20)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (21)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (22)
23 φορές που η ζωή μιμήθηκε την τέχνη (23)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου